Regulamin pokoju hotelowego

REGULAMIN POKOJU HOTELOWEGO

Prosimy o przestrzeganie niniejszego regulaminu, który służy zapewnieniu komfortu

i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości Sali Bankietowej Miravioli .

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest gościom uczestniczącym w imprezie aktualnie organizowanej w Sali Bankietowej Miravioli. Opłata za pokój pobierana jest z góry.
 1. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia kolejnego. W wyjątkowych sytuacjach, hotel może zmienić te godziny po wcześniejszym ustaleniu z Gośćmi.
 1. Na terenie całego obiektu obowiązuje cisza nocna między 22.00 a 6.00.
 1. Osoby inne niż Goście Sali Bankietowej Miravioli nie mogą przebywać w pokoju.
 1. Zabrania się zapraszania na teren obiektu osób trzecich, innych niż goście Sali Bankietowej Miravioli.
 1. Zabrania się wyrzucania przez okna jakichkolwiek przedmiotów.
 1. Zabrania się przynoszenia z Sali i gromadzenia w pokoju wszelkiej zastawy stołowej oraz szklanek.
 1. W pokojach oraz na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających – pracownicy obiektu w takim przypadku mają prawo wezwać policję.
 1. W pokojach oraz w całym budynku obowiązuje zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych, papierosów elektrycznych itp. Kara umowna za złamanie tego zakazu wynosi 1000 zł i będzie egzekwowana od osoby, która złamała zakaz lub organizatora imprezy.
 1. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych, broni oraz amunicji.
 1. Gość hotelowy ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem pokoju oraz zachowania go w stanie nienaruszonym.
 1. Gość powinien zawiadomić obsługę Sali o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć, tak, aby dostęp do niego osób trzecich nie był możliwy.
 1. Przenoszenie wyposażenia pokoi jest niedozwolone.
 1. Hotel akceptuje wyłącznie psy nieobjęte rejestrem ras agresywnych oraz do 10 kg. wagi.
 1. Psy przebywające w hotelu muszą znajdować się pod stałą opieką.
 1. Hotel nie akceptuje innych zwierząt, również kotów.
 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Wyjątkiem są zasilacze do urządzeń RTV, telefonów oraz laptopów.
 1. Zachowanie Gości hotelu nie może zakłócać spokoju oraz bezpieczeństwa innych Gości.
 1. Obraźliwe lub agresywne zachowanie wobec pracowników obiektu nie będzie tolerowane.
 1. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających.
 1. Opłata za dodatkowe sprzątanie pokoju np. fekalia, wymiociny, itp. 200 zł.
 1. W przypadku wywołania fałszywego alarmu pożarowego poprzez nieuzasadnione użycie przycisku ręcznego ostrzegania (ROP) sprawca zostanie obciążony wszystkimi kosztami bezpodstawnego przybycia służb ratunkowy.
 1. Po zakończeniu zameldowana klucze od pokoju prosimy oddać osobiście do menagera lub osoby do tego wskazanej. Pokój zostaje odebrany od gości w ich obecności, w razie jakichś nieprawidłowości zostają naliczane kary umowne, o których mowa w niniejszym regulaminie.
 1. Sala Bankietowa Miravioli ma obowiązek zachować w tajemnicy informację o danych osobowych oraz innych informacji o Gościu.
 1. W przypadku zauważenia pożaru należy w miarę możliwości zawiadomić o zagrożeniu pracownika obiektu i skierować się do wyjścia zgodnie z instrukcją wskazującą kierunek ewakuacji.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2022r. do odwołania

603-333-559 Numer do pracownika obiektu

112 – NUMER ALARMOWY

997 – Policja

998 – Straż Pożarna

999 – Pogotowie Ratunkowe